Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o gospodarenju otpadom člankom 115. propisan je postupak vezan uz akcije prikupljanja otpada.