Električni i elektronički otpad ( EE otpad) je otpadna električna i elektronička oprema i uređaji koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima (Hladnjaci, Ledenice, Strojevi za pranje rublja i suđa, kuhinjske peći, električni štednjaci, mikrovalni uređaji,električni uređaji za grijanje, električni radijatori, ventilatori,
klima-uređaji, usisavači, glačala, tosteri, aparati za kavu, fenovi, računala, faksevi, kopirke, skeneri, telefoni, mobiteli, radio i TV aparati, snimači, video igrice, HiFi uređaji, sva rasvjetne tijela, bušilice i svi električni (i na baterije) alati… Flora je jedini nacionalni skupljač svih vrsta električnog i elektroničkog otpada na čitavom području Republike Hrvatske. Flora je ustrojila u Europi jedinstven i efikasan sustav skupljanja EE otpada, koji je za posjednike potpuno besplatan, od besplatnog poziva u Florin pozivni centar (0800 444110) pa do preuzimanja i otprema na oporabu. Diljem Hrvatske Flora ima svoje sabirne centre i preko 140 mjesta gdje i samostalno možete dovesti i predati EE otpad. Prijavu možete predati i na druge načine: e-mailom, preko web-portala, SMS-om…

Što je EE otpad?

Električni i elektronički otpad ( EE otpad) je otpadna električna i elektronička oprema i uređaji koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima (hladnjaci, ledenice, strojevi za pranje rublja i suđa, kuhinjske peći, električni štednjaci, mikrovalni uređaji,električni uređaji za grijanje, električni radijatori, ventilatori,
klima-uređaji, usisavači, glačala, tosteri, aparati za kavu, fenovi, računala, faksevi, kopirke, skeneri, telefoni, mobiteli, radio i TV aparati, snimači, video igrice, HiFi uređaji, sva rasvjetne tijela, bušilice i svi električni (i na baterije) alati…