“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda”

“Zajedno do fondova EU”

“Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Virovitice.”