Gdje odložiti otpad

 • Trg fra B. Gerbera (parking)
 • Pejačevićeva 50
 • Pejačevićeva 5
 • Pejačevičeva 4
 • Pejačevićeva (kod dječjeg vrtića Cvrčak)
 • Trg kralja P. Svačića
 • Trg dr. A. Starčevića 4
 • Trg dr. A. Starčevića 1
 • Zvonimirov trg (dvorište ″Dore″ )
 • Trg bana J. Jelačića (iza Gradske knjižnice)
 • Ljudevita Gaja (iza kafića)
 • Ljudevita Gaja (kod T-coma)
 • Tina Ujevića (kod jablana)
 • Miroslava Feldmana (dvorana OŠ IBM)
 • Antuna Mihanovića (Zea, Brana)
 • Ivana Gundulića (kod kafića Mr. Jack)
 • Tome Masaryka (između k.b. 28-30)
 • Tome Masaryka (Općinski sud)
 • Tome Masaryka (OŠ V.Nazor)
 • Trg Lj. Patačića (Županija)
 • Stanka Vraza (iza crkve)
 • Ivana Mažuranića (kod ″Uglovnice″)
 • Ivana Meštrovića
 • Vinka Belobrka (kod trafostanice)
 • J. J. Štrosmajera (kod mosta Ođenice)
 • ZNG (preko puta Tvin-a)
 • Ulica 81. gardijake bojne
 • Podgorje
 • Golo Brdo
 • Korija