Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada

Preuzmi OVDJE

Plan gospodarenja otpadom grada Virovitice 2017. - 2022.

Preuzmi OVDJE

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Virovitice

Preuzmi OVDJE

Odluka o načinu obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada

Preuzmi OVDJE