Što su divlja odlagališta otpada

Divlja odlagališta otpada predstavljaju veliki problem za okoliš i društvo. I dok takve vrste odlagališta iznimno lako nastaju, posljedice koje ona uzrokuju se jako teško otklanjaju.

Divlja odlagališta otpada idealno su mjesto za razvoj i širenje zaraznih bolesti, a vrlo često izazivaju zagađenje površinskih i podzemnih voda. Dodatni problem je stalno prisutna mogućnost raznošenja laganog otpada. Osim toga, divlja odlagališta stalna su potencijalna opasnost za pojavu i širenje požara te nastanak eksplozija.

Sve ovo bitno narušava kvalitetu života građana koji, nemajući izbora, žive u blizini divljih odlagališta otpada. Sanacijom divljih odlagališta te, što je još važnije, sprječavanjem nastanka novih, svi zajedno pridonosimo očuvanju prirode i zaštiti okoliša i zdravlja.


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

PROČELNIK

Kristijan Sabo, dipl.ing.građ.
pročelnik
Tel: 033 638 216
kristijan.sabo@virovitica.hr

Slađana Lazić, dipl.ing.građ.
voditeljica Odsjeka
Tel: 033 638 216
sladjana.lazic@virovitica.hr


Anja Duršot, dipl.iur
viša stručna suradnica za upravne i pravne poslove
Tel: 033 721 023
anja.dursot@virovitica.hr


Dinko Rujer, dipl. ing.agr.
viši savjetnik za komunalno gospodarstvo
Tel: 033 721 245
dinko.rujer@virovitica.hr


Darko Bukovšak, dipl.ing
viši stručni suradnik za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Tel: 033 722 180
darko.bukovsak@virovitica.hr