Izobrazno-informativne aktivnosti Grada Virovitice o održivom gospodarenju otpadom

0
19

Grad Virovitica provodi projekt “Izobrazno-informativne aktivnosti Grada Virovitice o održivom gospodarenju otpadom”, KK.06.3.1.07.0045 ukupne vrijednosti 558.126,00 HRK, od čega 474.407,06 kn ili 85% sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda. Period provedbe projekta je: 18.6.2018. – 18.1.2020. Svrha projekta je utjecati na podizanje razine svijesti o ulozi građana u sustavu održivog gospodarenja otpadom te o važnosti pravilnog postupanja s otpadom, što će pridonijeti ostvarenju strateških ciljeva u sektoru održivog gospodarenja otpadom na lokalnoj razini.

Realizacijom predviđenih 11 različitih izobrazno-informativnih aktivnosti obuhvatit će se minimalno 95% građana, što će rezultirati smanjenoj količini otpada koji se odlaže na odlagalište te povećanjem stope odvojeno prikupljenog otpada na području grada Virovitice. Ciljne skupine obuhvaćaju predškolsku djecu, djecu, mlade, milenijsku generaciju, umirovljenike i sve građane s područja grada Virovitice.

Strateški ciljevi Republike Hrvatske u sektoru održivog gospodarenja otpadom, segmentu gospodarenja komunalnim otpadom su sljedeći:

• Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na ukupno proizvedenu količinu komunalnog otpada u 2015. godini.
• Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.).
• Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada
• Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada.
Ispunjenje strateških ciljeva u sektoru održivog gospodarenja otpadom na lokalnoj, pa i nacionalnoj razini, ograničava nekoliko čimbenika a jedan od značajnijih je nedostatak svijesti građana o njihovoj ulozi u sustavu održivog gospodarenja otpadom.